سيستم لوله‌كشي از ديگر بخش‌هاي مهم تاسيسات جكوزي است. سيستم لوله‌كشي درواقع تعيين‌كننده‌ي مسير آب در جكوزي است. طبعاً لوله‌كشي بخشي محوري در تاسيسات استخر و تاسيسات سونا نيز به‌شمار مي‌رود. از جمله ويژگي‌هاي سيستم لوله‌كشي آن است كه معمولاً در آن چند دريچه‌ي تخليه تعبيه مي‌شود.

فراهم ساختن چند دريچه در سيستم لوله‌كشي تاسيسات جكوزي اين مزيت را دارد كه در صورت مسدود بودن يكي از دريچه‌ها، مثلاً به‌خاطر قرار گرفتن دست يا پاي شناگر بر آن، ساير دريچه‌ها بتوانند عمل تخليه را انجام دهند.

معمولاً بر دريچه‌هاي تخليه درپوش‌هاي محدب ضد گرداب نيز تعبيه مي‌شوند. اين درپوش‌ها هم نقش مهمي را در تاسيسات جكوزي ايفا مي‌كنند. عمق كم جكوزي و قدرت مكش بالاي دريچه‌ها مي‌تواند به ايجاد جريان گردابي در جكوزي ختم شود. درپوش‌هاي ضد گرداب درواقع از بروز چنين مشكلي ممانعت به‌عمل مي‌آورند.

پمپ گردش آب در تاسيسات جكوزي

از ديگر بخش‌هاي مربوط به تاسيسات جكوزي، مي‌توان به پمپ گردش آب در آن اشاره كرد. به‌طور كلي، سيستم پمپاژ از بخش‌هاي مهم در تاسيسات استخر، تاسيسات جكوزي و تاسيسات سونا خشك و بخار  است. پمپ گردش آب در تاسيسات جكوزي بايد آن قابليت را داشته باشد كه بر افت فشارهايي كه در مسير آب ايجاد مي‌شود غلبه كند. همچنين تأمين دبي آب مدنظر ديگر قابليتي است كه يك پمپ در تاسيسات جكوزي بايد توان اجراي آن را داشته باشد.

هرچند پمپ‌هاي خطي كاربرد بيشتري در تاسيسات جكوزي دارند، اما گاه از پمپ‌هاي دوسرعتي نيز در تاسيسات جكوزي استفاده مي‌شود. اين پمپ‌ها با توجه به كاربردهاي جكوزي، مي‌توانند نقش موثري را در تاسيسات جكوزي ايفا كنند. در حالتي كه سرعت پمپ پايين باشد، بستر لازم براي ماساژ ملايم و نيز سيركوله شدن آب فراهم خواهد شد. اگر سرعت پمپ بالا باشد، شرايط لازم براي بالا بودن فشار آب تامين خواهد گشت.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ساخت استخر ، تعمير و نگداري آن و هم چنين تجهيزات استخر مورد استفاده در استخر هاي امروزي مي توانيد از كارشناسان تام استخر مشاوره بگيريد..