چهار مرحله‌ي ابتدايي در ساخت تاسيسات استخر

به‌طور كلي اصول براي ساخت تاسيسات استخر، تاسيسات جكوزي و تاسيسات سونا خشك و بخار مراحل مختلفي پيش‌بيني مي‌شود. در ادامه اين مراحل به‌ترتيب بيان مي‌گردند؛ در نخستين مرحله از ساخت استخر بايد محل ايجاد استخر شناسايي و خاك‌برداي انجام پذيرد. مهندسين بايد پيش از آغاز هرگونه مرحله‌ي عملي تخمين درستي از اجراي طرح خود داشته باشند.

طراحي كاسه‌ي قالب استخر دومين مرحله از مراحل ساخت تاسيسات استخر به‌شمار مي‌رود. قالب كاسه‌ي استخر را مي‌توان مشابه شكل‌هاي هندسي مختلفي طراحي كرد. از جمله طراحي‌هاي معروف براي كاسه‌ي قالب استخر مي‌توان به طرح لوبيايي، طرح ۸ انگليسي، طرح جزيره‌اي و… اشاره كرد. اين مرحله پيش از ساخت تاسيسات استخر اتفاق مي‌افتد.

طراحي سازه‌ي استخر سومين مرحله‌ي ساخت تاسيسات استخر ارزيابي مي‌شود. آگاهي از وضعيت محل ساخت استخر، ويژگي‌هاي جغرافيايي آن، ميزان ذخيره‌پذيري آب در كاسه‌ي استخر، چگونگي حضور ذرات معلق در آب، موقعيت استخر نسبت به تراز صفر ساختمان و… به‌منظور يك ارزيابي اصولي از اين مرحله ضروري به‌شمار مي‌روند.

چهارمين مرحله اجراي تاسيسات استخر است. همچنين در اين مرحله سيستم تصفيه‌ استخر نيز بايد با توجه به محلي كه استخر در آن ساخته مي‌شود، مشخص شود. پياده‌سازي تاسيسات استخر اهميت به‌سزايي در كيفيت نهايي ساختمان آن دارد؛ لذا اين مرحله يكي از مهم‌ترين مراحل در طراحي و ساخت استخر به‌شمار مي‌رود.

چهار مرحله‌ي پاياني در ساخت تاسيسات استخر 

آرماتوربندي استخر پنجمين مرحله‌ي ساخت آن است. مقصود از آرماتور مليگردهاي به‌هم‌تنيده‌شده‌اي است كه به‌مانند ستون فقرات انسان نقشي كليدي را در حفظ انسجام سازه حفظ مي‌كنند. معمولاً در ساخت تاسيسات استخرهاي شنا از سازه‌هاي بتني استفاده مي‌شود. بتن در برابر فشار مقاوم اما در برابر تنش ضعيف است. براي رفع اين نقص آن را به ميلگرد مسلح مي‌كنند. اجراي چنين سازه‌اي با آرماتوربندي استخر محقق مي‌شود.

بعد از آرماتوربندي استخر، نوبت به تعيين عيار بتون به‌عنوان ششمين مرحله از مراحل ساخت استخر مي‌رسد. در اين مرحله قالب‌بندي و بتون‌ريزي نيز انجام مي‌شود. معمولاً در تاسيسات استخربتني از بتون‌هايي با حداقل عيار ۴۰۰ كه در آن‌ها سيمان ضدسولفات نيز به‌كار رفته، استفاده مي‌شود.

در مرحله‌ي هفتم قالب‌هاي بتون‌ريزي باز مي‌شوند. پس از باز شدن قالب‌ها، نوبت به زيرسازي سراميك استخر مي‌رسد. همچنين زيرسازي محوطه‌ي استخر نيز در اين مرحله انجام مي‌شود. هرگونه خطا در اجراي اين مرحله آب‌بندي استخر را با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد؛ بنابراين زيرسازي استخر بي‌ترديد از مهم‌ترين بخش‌ها در ساخت آن است كه نياز به دقت بالايي در حين طراحي و كار دارد.

هشتمين و آخرين مرحله در ساخت استخر، طراحي سراميك‌هاي آن به‌شمار مي‌رود. سراميك‌هايي كه قرار است در استخر به‌كار گرفته شوند بايد ويژگي‌هاي مشخصي داشته باشند كه از آن جمله مي‌توان به مقاومتشان در برابر اسيدهاي مخرب اشاره كرد. در نظر داشتن رنگ‌بندي درست در انتخاب سراميك‌ها همچنين مي‌تواند نقش پررنگي در زيبايي استخر ايفا كند.